GYM 24

Lekce všeobecné sportovní průpravy pro děti

S lektorkou Evou Juklíčkovou

VŠEOBECNÁ POHYBOVÁ PRŮPRAVA SE ZÁKLADY ANGLIČTINY /věková skupina 3-5
let/
Průpravná tělesná cvičení spojená též se zábavnou formou angličtiny.
Trenér: Eva Juklíčková
Středa 15:15-16:15h.
Cena 2300,-
14.9.2022 – 31.1.2023 1.pololetí
2.pololetí je ukončeno 20.6.2023

VŠEOBECNÁ POHYBOVÁ PRŮPRAVA 3-5let
Průpravná tělesná cvičení spojená též se základními gymnastickými prvky
na nářadí či s vlastním tělem vnímám jako základ pro jakékoli další
sportovní aktivity jedince.
Trenér: Eva Juklíčková
Úterý: 14:45-15.45
Cena: 2000,-
13.9.2022 – 31.1.2023 1.pololetí
2.pololetí je ukončeno 20.6.2023

VŠEOBECNÁ POHYBOVÁ PRŮPRAVA 6-10let
Průpravná tělesná cvičení spojená též se základními gymnastickými prvky
na nářadí či s vlastním tělem vnímám jako základ pro jakékoli další
sportovní aktivity jedince.
Trenér: Eva Juklíčková
Úterý 15.45-16.45h
Pátek 14.45—15:45h
Cena: 3900,-
13.9.2022 – 31.1.2023 1.pololetí
2.pololetí je ukončeno 23.6.2023

VŠEOBECNÁ POHYBOVÁ PRŮPRAVA 4-10let
Průpravná tělesná cvičení spojená též se základními gymnastickými prvky
na nářadí či s vlastním tělem vnímám jako základ pro jakékoli další
sportovní aktivity jedince.
Trenér: Eva Juklíčková
Středa: 16:15 – 17:15
Cena: 2000,-
14.9.2022 – 31.1.2023 1.pololetí
2.pololetí je ukončeno 20.6.2023

ČÍSLO ÚČTU: 107-1955880287/0100
VS: rodné číslo dítěte