GYM 24

DĚTSKÉ MMA

S LUKÁŠEM BLAŽKEM

Nemusíte mít strach, děti se nemlátí hlava nehlava a nevyrostou vám z nich rváči. Úpolové sporty v děti rozvíjí v mnoha směrech, nejen fyzicky, ale i psychicky. Naučí se nejen sebeobraně a bojovému sportu, ale i morálce respektu a pokoře jeden k druhému. Děti jsou rozdělené do skupin, od těch nejmenších až po ty největší do 15 ti let, jsme si jisti, že díky vice trenérům se dětem dostane kvalitní péče. Náš tým se snaží budovat  dětech předevší pozitivní vztah ke sportu.

Pondělí
15:30 – 16:30 MMA děti 7 – 10 let
16:30 – 17:30 MMA děti 11 – 14 let

Čtvrtek 
15:00 – 15:45 MMA děti 4 – 6 let
15:45 – 16:45 MMA děti 7-10 let
16:45 – 17:45 MMA děti 11 – 14 let

Cena:
4 – 6 let 1x týdne 1400,-
7 – 14 let 2x týdně 2800,-

Platby provádějte do 10.9.2021 na účet 107-1955880287/0100
VS: rodné číslo dítěte

NÁBOR děti 7.9.2021