GYM 24

DĚTSKÉ MMA

S LUKÁŠEM BLAŽKEM

Úpolové sporty v děti rozvíjí v mnoha směrech, nejen fyzicky, ale i psychicky. Naučí se nejen sebeobraně

a bojovému sportu, ale i morálce respektu a pokoře jeden k druhému. Náš tým se snaží budovat v dětech

především pozitivní vztah ke sportu.

Trenéři:

Lukáš Blažek, Míra Trajhan, Petra Housková

Pondělí

15:00 – 15:45 MMA děti 4 – 6 let

15:45 – 16:45 MMA děti 7-10 let

16:45 – 17:45 MMA děti 11 – 14 let

Čtvrtek

15:00 – 15:45 MMA děti 4 – 6 let

15:45 – 16:45 MMA děti 7-10 let

16:45 – 17:45 MMA děti 11 – 14 let

Cena:

1x týdně 2200,- pouze skupina 4 – 6let

2x týdně 4100,-

12. 9. 2022 – 31.1. 2023 1. pololetí

2. pololetí je ukončeno 22. 6. 2023