GYM 24

DNS FIT KID

S HANOU LINGROVOU

DNS (Dynamické neuromuskulární terapie podle prof. Koláře)

Jak kurz probíhá

Celý kurz probíhá 1x týdně, kdy se děti v lekcích seznámí se základními principy DNS (Dynamické neuromuskulární terapie podle prof. Koláře) a vybranými vývojovými pozicemi prostřednictví hry, budou se učit vnímat vlastní tělo a pohyb. Díky tomu by poté měly být schopny vyhodnotit pohyb správný a nesprávný, a tím se vyvarovat úrazů nebo obtíží vzniklých chronickým přetížením.

Jedna lekce trvá 60 minut, maximální počet účastníků je omezen tak, aby se lektor v rámci cvičební jednotky mohl všem dětem individuálně věnovat. Při zahájení kurzu dostanou děti CVIČEBNÍČEK, který nosí na každou cvičební jednotku a lektor zaznamenává zvládnuté cviky na doma a problematické partie. 

Cíl kurzu

Cílem tohoto kurzu je praktická aplikace principů DNS (Dynamické neuromuskulární terapie podle prof. Koláře), vývojových pozic DNS (upravených pro dětského klienta) a jejich modifikací do pohybové přípravy dětí tak, aby je děti začaly spontánně využívat v rámci svého pohybového projevu. Správný pohybový stereotyp je předpokladem správného pohybu, tedy ideálního svalového napětí a tím maximálního protažení a svalové síly. Je nutnou podmínkou prevence úrazovosti a obtíží vzniklých na podkladě opakovaných mikrotraumatizací tkáně při špatných pohybových stereotypech.  

Co děti potřebují na cvičení?

Cvičení probíhá bez bot ve vhodném sportovním oblečení. Děti cvičí na velkých míčích, kam je lepší mít spíše přilehlejší věci, aby se o míč nezamotávalo. U chlapců samozřejmě nevadí kraťasy či tepláky se zastrčeným trikem. 

Jak se přihlásit?

Více informací a přihlášení do kurzu na tel. čísle 775 991 005 nebo e-mail hanalingrova@email.cz

Děti 6 – 8 let

  • Zahájení kurzu: říjen 2022

říjen 2022 – červen 2023

  • Počet lekcí: 30

60ti minutová lekce, 1x týdně

  • Určeno pro: děti ve věku 6 – 8let 

Určeno pro děti obecně či se sportovním pohybovým problémem

  • Trénujeme každou středu 14 – 15 hodin

Děti 9 – 12 let

  • Zahájení kurzu: říjen 2022

říjen 2022 – červen 2023

  • Počet lekcí: 30

60ti minutová lekce, 1x týdně

  • Určeno pro: děti ve věku 9 – 12 let 

Určeno pro děti obecně či se sportovním pohybovým problémem

  • Trénujeme každé pondělí 15 – 16 hodin

Cena kurzu: 

4 000 Kč

Otevřená lekce bez předplatného, případně po dohodě s lektorem vstup do uzavřeného kurzu (pokud bude volné místo) – 150,- Kč