GYM 24

DĚTSKÉ JUDO

S HANOU LINGROVOU

Chceš se naučit reálné bojové umění a poznat olympijský sport? Přijď mezi nás.

Proč začít cvičit JUDO?

 • aktivně si zacvičíme, protáhneme se, a to vše velmi zábavnou formou
 • naučíme se základům juda
 • etiku juda a  názvosloví
 • základní gymnastické prvky
 • bezbolestně padat za jakékoliv situace
 • judo kladně ovlivňuje harmonický rozvoj osobnosti – má positivní vliv jak na fyzickou, tak na psychickou stránku dítěte
 • judo rozvíjí sílu, rychlost, koncentraci, rovnováhu, vytrvalost, sebevědomí
 • všestranně působí na všechny tělesné partie a napomáhá zdravému vývoji celého organismu
 • judo učí sebeovládání, systematickému zvládání překážek a plánovitému dosahování vytyčených cílů, respektu respekt nejen k sobě samotnému, ale i k druhým
 • samozřejmostí jsou nové hry, pády, techniky na zemi i v postoji sebeobrana a mnohé další, což jim pomůže zlepšit koordinaci těla a jeho ovládání
 • tím, že se děti naučí bojovat, získají sebevědomí, okusí pocit vítězství i porážky a naučí se s nimi vyrovnat
 • judo je velice vhodným sportem pro hyperaktivní děti, které mají možnost odreagovat se a eliminovat nadbytečnou energii či agresivitu
 • podle organizace UNESCO je nejlepším sportem pro děti od 4 let jako úvod do světa sportu 

Naší vizí je v dětech vyvíjet sportovního  ducha, disciplínu, být pružným a naučit se základním znalostem juda.

Kdo vaše děti povede

 • Hana Lingrová – kvalifikovaná trenérka juda 2. třídy, držitelka 1. danu

Kdy

 • Pondělí 14:00 – 15:00 h
 • Pátek 14:00 – 15:00 h
 • Přihlásit dítě můžete kdykoliv během roku