Děti jsou základem a my jim dáváme plnou péči!

DĚTSKÉ MMA

Úpolové sporty v děti rozvíjí v mnoha směrech, nejen fyzicky, ale i psychicky. Naučí se nejen sebeobraně

a bojovému sportu, ale i morálce respektu a pokoře jeden k druhému. Náš tým se snaží budovat v dětech

především pozitivní vztah ke sportu.

Trenéři:

Lukáš Blažek, Míra Trajhan, Petra Housková

Cena:

1x týdně 2200,- pouze skupina 4 – 6let

2x týdně 4100,-

12. 9. 2022 – 31.1. 2023 1. pololetí

2. pololetí je ukončeno 22. 6. 2023

Pondělí

15:00 – 15:45 MMA děti 4 – 6 let

15:45 – 16:45 MMA děti 7-10 let

16:45 – 17:45 MMA děti 11 – 14 let

Čtvrtek

15:00 – 15:45 MMA děti 4 – 6 let

15:45 – 16:45 MMA děti 7-10 let

16:45 – 17:45 MMA děti 11 – 14 let

DĚTSKÉ JUDO

Chceš se naučit reálné bojové umění a poznat olympijský sport? Přijď mezi nás.

Proč začít cvičit JUDO?

 • aktivně si zacvičíme, protáhneme se, a to vše velmi zábavnou formou
 • naučíme se základům juda
 • etiku juda a  názvosloví
 • základní gymnastické prvky
 • bezbolestně padat za jakékoliv situace
 • judo kladně ovlivňuje harmonický rozvoj osobnosti – má positivní vliv jak na fyzickou, tak na psychickou stránku dítěte
 • judo rozvíjí sílu, rychlost, koncentraci, rovnováhu, vytrvalost, sebevědomí
 • všestranně působí na všechny tělesné partie a napomáhá zdravému vývoji celého organismu
 • judo učí sebeovládání, systematickému zvládání překážek a plánovitému dosahování vytyčených cílů, respektu respekt nejen k sobě samotnému, ale i k druhým
 • samozřejmostí jsou nové hry, pády, techniky na zemi i v postoji sebeobrana a mnohé další, což jim pomůže zlepšit koordinaci těla a jeho ovládání
 • tím, že se děti naučí bojovat, získají sebevědomí, okusí pocit vítězství i porážky a naučí se s nimi vyrovnat
 • judo je velice vhodným sportem pro hyperaktivní děti, které mají možnost odreagovat se a eliminovat nadbytečnou energii či agresivitu
 • podle organizace UNESCO je nejlepším sportem pro děti od 4 let jako úvod do světa sportu 

Naší vizí je v dětech vyvíjet sportovního  ducha, disciplínu, být pružným a naučit se základním znalostem juda.

Kdo vaše děti povede

 • Hana Lingrová – kvalifikovaná trenérka juda 2. třídy, držitelka 1. danu

Kdy

 • Pondělí 14:00 – 15:00 h
 • Pátek 14:00 – 15:00 h
 • Přihlásit dítě můžete kdykoliv během roku

DNS FIT KID

DNS (Dynamické neuromuskulární terapie podle prof. Koláře)

Jak kurz probíhá

Celý kurz probíhá 1x týdně, kdy se děti v lekcích seznámí se základními principy DNS (Dynamické neuromuskulární terapie podle prof. Koláře) a vybranými vývojovými pozicemi prostřednictví hry, budou se učit vnímat vlastní tělo a pohyb. Díky tomu by poté měly být schopny vyhodnotit pohyb správný a nesprávný, a tím se vyvarovat úrazů nebo obtíží vzniklých chronickým přetížením.

Jedna lekce trvá 60 minut, maximální počet účastníků je omezen tak, aby se lektor v rámci cvičební jednotky mohl všem dětem individuálně věnovat. Při zahájení kurzu dostanou děti CVIČEBNÍČEK, který nosí na každou cvičební jednotku a lektor zaznamenává zvládnuté cviky na doma a problematické partie.

Cíl kurzu

Cílem tohoto kurzu je praktická aplikace principů DNS (Dynamické neuromuskulární terapie podle prof. Koláře), vývojových pozic DNS (upravených pro dětského klienta) a jejich modifikací do pohybové přípravy dětí tak, aby je děti začaly spontánně využívat v rámci svého pohybového projevu. Správný pohybový stereotyp je předpokladem správného pohybu, tedy ideálního svalového napětí a tím maximálního protažení a svalové síly. Je nutnou podmínkou prevence úrazovosti a obtíží vzniklých na podkladě opakovaných mikrotraumatizací tkáně při špatných pohybových stereotypech.

Co děti potřebují na cvičení?

Cvičení probíhá bez bot ve vhodném sportovním oblečení. Děti cvičí na velkých míčích, kam je lepší mít spíše přilehlejší věci, aby se o míč nezamotávalo. U chlapců samozřejmě nevadí kraťasy či tepláky se zastrčeným trikem.

Jak se přihlásit?

Více informací a přihlášení do kurzu na tel. čísle 775 991 005 nebo e-mail hanalingrova@email.cz

Děti 6 – 8 let

 • Zahájení kurzu: říjen 2022

říjen 2022 – červen 2023

 • Počet lekcí: 30

60ti minutová lekce, 1x týdně

 • Určeno pro: děti ve věku 6 – 8let

Určeno pro děti obecně či se sportovním pohybovým problémem

 • Trénujeme každou středu 14 – 15 hodin

Děti 9 – 12 let

 • Zahájení kurzu: říjen 2022

říjen 2022 – červen 2023

 • Počet lekcí: 30

60ti minutová lekce, 1x týdně

 • Určeno pro: děti ve věku 9 – 12 let

Určeno pro děti obecně či se sportovním pohybovým problémem

 • Trénujeme každé pondělí 15 – 16 hodin

Cena kurzu:

4 000 Kč

Otevřená lekce bez předplatného, případně po dohodě s lektorem vstup do uzavřeného kurzu (pokud bude volné místo) – 150,- Kč

DĚTSKÝ POLE DANCE

Moderní taneční disciplína, která spojuje prvky gymnastiky, tance a akrobacie

na vertikální tyči. Tréninky jsou založené na rozvoji flexibility, síly, dynamiky, akrobacie

ale také tance a rytmu – pro děti hravou formou. Pokud rád tancuješ a posloucháš hudbu

tento sport je přesně pro tebe!

Trenér: Pavlína Ottová

Individuální a malé skupinové lekce po dohodě s trenérkou (tel.: 739 104 104)

DĚTSKÉ OCR

OCR KIDS PODĚBRADY TRÉNINKOVÁ SKUPINA

Je skupina zaměřená všeobecně na trénování všech OCR závodů od Gladiator Race, Predator
Race až po Spartan Race. Prioritou je rozvíjet všestrannost dětí, zažít nevšední sportovní zážitky,
užívat si radost z pohybu a ostatních aktivit! Tréninky jsou koncipovány zábavnou a hravou
formou na přípravu nejen překážkových běhů, ale také celkové pohybové dovednosti. Na
tréninkách se nejenom běhá, ale také cvičí paměť, orientace.

Trenér: Lukáš Novák

Úterý
15:00 – 16:00 – 6–9 let
16:00 – 17:00 – 10–14 let
17:00 – 18:00 – Závodníci – technika

Čtvrtek
15:00 – 16:00 – 6–9 let
16:00 – 17:00 – 10–14 let
17:00 – 18:00 – Závodníci – fyzička

Kurz: 6. 9. – 15. 12. 2022

1x týdně 2200,-
2x týdně 4100,-

LEKCE S EVOU

VŠEOBECNÁ POHYBOVÁ PRŮPRAVA SE ZÁKLADY ANGLIČTINY /věková skupina 3-5
let/
Průpravná tělesná cvičení spojená též se zábavnou formou angličtiny.
Trenér: Eva Juklíčková
Středa 15:15-16:15h.
Cena 2300,-
14.9.2022 – 31.1.2023 1.pololetí
2.pololetí je ukončeno 20.6.2023

VŠEOBECNÁ POHYBOVÁ PRŮPRAVA 3-5let
Průpravná tělesná cvičení spojená též se základními gymnastickými prvky
na nářadí či s vlastním tělem vnímám jako základ pro jakékoli další
sportovní aktivity jedince.
Trenér: Eva Juklíčková
Úterý: 14:45-15.45
Cena: 2000,-
13.9.2022 – 31.1.2023 1.pololetí
2.pololetí je ukončeno 20.6.2023

VŠEOBECNÁ POHYBOVÁ PRŮPRAVA 6-10let
Průpravná tělesná cvičení spojená též se základními gymnastickými prvky
na nářadí či s vlastním tělem vnímám jako základ pro jakékoli další
sportovní aktivity jedince.
Trenér: Eva Juklíčková
Úterý 15.45-16.45h
Pátek 14.45—15:45h
Cena: 3900,-
13.9.2022 – 31.1.2023 1.pololetí
2.pololetí je ukončeno 23.6.2023

VŠEOBECNÁ POHYBOVÁ PRŮPRAVA 4-10let
Průpravná tělesná cvičení spojená též se základními gymnastickými prvky
na nářadí či s vlastním tělem vnímám jako základ pro jakékoli další
sportovní aktivity jedince.
Trenér: Eva Juklíčková
Středa: 16:15 – 17:15
Cena: 2000,-
14.9.2022 – 31.1.2023 1.pololetí
2.pololetí je ukončeno 20.6.2023

ČÍSLO ÚČTU: 107-1955880287/0100
VS: rodné číslo dítěte